Мемлекеттік Қала Құрылыс Кадастрының ААЖ техникалық қолдау


2014

Мемлекеттік қала құрылыс кадастрының негізгі мақсаты қала құрылыс кеңістігіне сәйкес қала құрылыс, сәулет және құрылыс басқарма құжаттамасы бойынша автоматтандырылған ақпараттық жүйені құрастыру болып табылады.

«Геоинфо» ЖШС ресіне сәйкес стандартты техникалық қолдауға төмендегі әрекеттер кіреді:

 • * БЖ орнату және қодану бойынша сұрақтарға электронды пошта арқылы кеңес беру;
 • * БЖ жұмысының қателіктерін анықтауда көмек көрсету;
 • * Бағдарламаны қолдану барысында қателіктерді шешу үшін байланыс арналары бойынша бағдарламалық өнімнің және бағдарламалық өзгерістердің (patches) жаңартылған нұсқалары бойынша техникалық ақпаратпен қамтамасыз ету.

Республикалық деңгейдегі МҚҚК ААЖ бағдарламалық жасақтамаға техникалық қолдау кезінде келесі жұмыстар жүргізілді:

 1. Модульдерді жасау:
  • Деректерді біріктіру;
  • Сауалдар мен есептер;
  • Басып шығару;

1 сурет – Сауалды дайындау

2 сурет – Сауалды құрастыру

3 сурет – Фильтрді қосу

4 сурет – Шартты қосу

 1. Деректер қорларының конверторы – облыс және республикалық денгейлі деректер қорларың біріктіруге арналған. МҚК графикалық деректер қорларың облыстық деңгейден республикалық деңгейге проекциялау барысында деректердің ішкі құрылымдар арасында байланыс табылды, тағайандалған қорлар және бастапқы қорлар арасынды белгілі тәуелділіктер аңықталды, тағайандалған қорлар және бастапқы қорлардағы сақталатын ақпараттар салыстырылды.

Келесі тематикалық деректер қорлар интеграциаланды және біріктірілді:

 • * «Өнеркәсіп»; 
 • * «Агро өңдіріс»;
 • * «Энергожабдықтау»;
 • * «СУ ресурстары»;
 • * «Минералды-шикізат ресурстары»;
 • * «ҚР даму стратегиясы»;
 • * «Қала құрылыс жобалары»;
 • * «Индустриалды-инвестициялы жобалар»;
 • * «Экологиялық жағдай».

 • * «Көлік инфрақұрылымы»;

5 сурет – ҚР Өнеркәсібі

6 сурет – Автомобильді транспорттың орналасу сұлбасы 

7 сурет - МСР

МҚК ААЖ бағдарламалық жасақтаманың бірқатар артықшылықтары бар:

* деректер қорының атрибутивті және графикалық бөліктерін МҚК облыстық деңгейінен республикалық деңгейіне тасымалдау үшін конвертациялау ішкі жүйе ыңғайлы қолдану қосымшалары ретінде құрастырылды;

* МҚК ААЖ республикалық деңгейдің атрибутивті және графикалық құрылымы құқықорнатушы құжаттардың өзгертулерін, ҚБҚ, ҚНжәнеЕ және ҚР МҚК ААЖ деректерін еске ала отырып жасалынған;

* Oracle компанияның деректер қорын басқарудың объектілі-реляциалы жүйе қолданылған, ол жоғарғыы өнімділік пен деректер сақтау кезіндегі сенімділікті қамтамасыз етеді;

* геоақпараттық деректер қорының құрылымы ArcGis деректер қоры стандарттар форматына сәйкес келеді және қосу, өңдеу, керекті расторлы және граикалық деректері бар қабаттар санын оқуға (жоспарлы-картографиялық негіз, кадастрлы және мекенжай жоспары, басқа сұлбалар мен жоспарлар), SDE механизм көмегімен Oracle ДҚБЖ деректерді біріктіру механизмін қолдау мен көшіру;

* функционалды кеңейту және көбейту мүмкіндігі бар модульді архитектуралы құрастыру қарастырылған және ҚР МҚК ААЖ бағдарламалық ішкі жүйелері мен модульдерді автономды түрде қосу;

* графкалық және атрибутивті деректерді енгізу, өңдеу, өзгерту, көрсету үшін негізгі құрал-жабдықты қарастырады және деректерді сәйкес геоақпараттық және атрибутивті деректер қорына енгізу қарастырылады.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Қала құрылыс кадастрын жүргізуді сәтті енгізген кезде келесі жетістіктерге қол жеткізуге болады:

 • * ақпараттық тезділігін, толықтылығын, және растылығын қамтамасыз ету, яғни белгілі территориядағы қала орталығының қазіргі жағдайы, ұсынылған іс-шаралар мен құрылысты пайдалану шаралары;
 • * муниципалды қызметтердің талаптарын қанағаттандыру, яғни қала аумағына бекітілген жер пайдлануды есепке алуды тездетіп тиімді пайдалану. Бұл қала мәселелрін кешенді үрде шешуге мүмкіндік береді;
 • * қала қызметтері, жылжымайтын мүлікті қарайтын қызметтер, заңдар мен стандарттарды орынауды қадағалау жұмыстары;
 • * құқықтық және қаржылық мәселелерді шешуді табудың өзара қала әкімшілігі мен ұйымы. Олар ҚР МҚК ААЖ электронды картаны ақпаратпен толықтыруға және пайдалануға көмектеседі.


Барлық жобаларға оралу