Инженерлік-геодезиялық жұмыстарды орындау


2013

Балқаш қаласының территориясында 1:2000 және 1:500 масштабта топографиялық түсірілімдер бойынша инженерлік-геодезиялық жұмыстарды орындалды. Балқаш қаласының дәл жоспарлау жобасын (ДЖЖ) және инженерлік желі мен коммуникациясының сызбаларын құрастыру кезінде  AutoCad және ArcGis форматта сақталынған материалдар қолданылды. Жұмыс нәтижелері Балқаш қаласының электронды кадастрлы картасымен біріктірілді.


Барлық жобаларға оралу