Қолданбалы web-ГАЖ құрастыру


2014

Әзірленген қосымша келесі ішкі жүйелерден құрастырылған:

  • Әкімшілендіру;
  • Нормативті-анықтамалық ақпарат;
  • Деректермен жұмыс
  • Интерактивті web-карта 

Веб – ГАЖ графикалық деректерді өңдеу ішкі жүйесі қала құрылыс кадастрының графикалық деректерді енгізу және өңдеуге арналған және қолданушыға келесі функцияларды орындауға мүмкіндік береді:

1) картада координаталар жүйесіне бекіту арқылы графикалық объектілерді құрастыру;

2) картадағы графикалық объектілерді түзету;

3) карталарды масштабтау;

4) картадағы объектілердің ара қашықтықтарын және аудандарын өлшеу;

5) картадағы объектілерді белгілеу;

6) картада қабаттарды көрінуін өзгерту;

7) картада графикалық объектілерді іздеу;

8) картдағы объектілерге құжаттарды қосу;

9) өңдеудің бір сессиясына арналған графикалық объектілерді өзгертудің аралық нұсқаларын өзгерту;

10) іздеу критерияларын қанағаттандыратын барлық объектілерді картада көрсету;

11) картада навигациялау;

12) жүйені қайта қосқаннан кейін жұмысты біткен кезден жаңарту үшін қолданушы өзгертулерді сақтау;

13) графикалық объектілер үшін стильдерді құрастыру (шартты белгілер);

14) картадағы объектілерге мультимедиалық ақпараттарды (фотосуреттер, видеофайлдар, құжаттар) қосу.

1 сурет – Авторизациялау терезесі

2 сурет – Жүйенің алғашқы беті

3 сурет – Қолданушыны икемдеу 

4 сурет – Белгілеуді икемдеу 


Барлық жобаларға оралу