Қызылорда облысы Арал ауданының базалық деңгейдегі Мемлекеттік қала құрылыс кадастрының Автоматтандырылған ақпараттық жүйесі


2015

МҚҚК ААЖ графикалық деректерді өңдеу ішкі жүйесі қала құрылыс кадастрының графикалық деректерді енгізу және өңдеуге арналған және қолданушыға келесі функцияларды орындауға мүмкіндік береді:

1) картада координаталар жүйесіне бекіту арқылы графикалық объектілерді құрастыру;

2) картадағы графикалық объектілерді түзету;

3) карталарды масштабтау;

4) картадағы объектілердің ара қашықтықтарын және аудандарын өлшеу;

5) картадағы объектілерді белгілеу;

6) картада қабаттарды көрінуін өзгерту;

7) картада графикалық объектілерді іздеу;

8) картдағы объектілерге құжаттарды қосу;

9) өңдеудің бір сессиясына арналған графикалық объектілерді өзгертудің аралық нұсқаларын өзгерту;

10) іздеу критерияларын қанағаттандыратын барлық объектілерді картада көрсету;

11) картада навигациялау;

12) жүйені қайта қосқаннан кейін жұмысты біткен кезден жаңарту үшін қолданушы өзгертулерді сақтау;

13) графикалық объектілер үшін стильдерді құрастыру (шартты белгілер);

14) картадағы объектілерге мультимедиалық ақпараттарды (фотосуреттер, видеофайлдар, құжаттар) қосу.

1 сурет – Авторизациялау терезесі

2 сурет – Жүйенің алғашқы беті

3 сурет – Жүйені икемдеу


4 сурет – «Графикалық деректер» бөлімінің құрал-саймандар панелі


5 сурет – Кеңістіктік іздеу терезесі


6 сурет – Іздеу панелінің құрал-саймандары

7 сурет – Басып шығару терезесі

8 сурет – Басып шығаруға дайын құжат 


9 сурет - Қабаттардың шартты белгілер тізімі


Барлық жобаларға оралу