Қызылорда қаласының МҚҚК ААЖ-нің Қызылорда облысының Салық Департаментінің ААЖ мен Қызылорда қаласының МЖК ААЖ біріктіру ішкі жүйелерін және деректермен алмасу порталын құрастыру


2013

Жалпы ақпараттық кеңістігінің архитектурасының ұтымдылығы және оңтайландыру мақсатында деректермен алмасу порталы құрастырылды. Ол барлық ішкі жүйелерді біріктіретін, деректерді беруге және қабылдауға мүмкіндік беретін ақпараттық орталық болып табылады. «Деректермен алмасу диспетчері» қолданушылардың қимылдарын бақылау және анализдеу, берілген деректер мен файлдарды көру үшін құрастырылды.

МЖК ААЖ МҚҚК ААЖ-нен деректерді қабылдайды, және де МҚҚК ААЖ қорға деректерді береді. Қабылданған деректер, яғни кеңістіктік деректер ArcGIS форматта бола алады. Кеңістіктік деректер (географиялық деректер, геодеректер) — кеңістіктік объектілер туралы деректер және олардың жиынтығы. Кеңістіктік деректер геоақпараттық жүйелерді ақпаратпен қамтамасыз етудің негізін құрайды. 

МЖК ААЖ-нен деректер түрлі форматта тасымалдана алады, яғни *.doc, *.xls, *.mdb.

Деректерді тасымалдау жұмысының алгоритмі төмендегі суретте көрсетілген:

1 сурет - Порталдың бас терезесі

2 сурет - Деректерді қабылдау туралы порталдың ақпараттық терезесі 

МҚҚК ААЖ-да деректерді тасымалдау – біріктірілген жүйелер әр түрлі кеңістіктік пен атрибутивті деректерді, құжаттарды, деректер қорын тасымалдайды.

Келесі ақпараттық жүйелер органдары деректерді қабылдайды және тасымалдайды: салық департаменті, МЖК ААЖ, сәулет және қала құрылысты басқару. Әділет департаментінің ақпараттық жүйесі үшін деректерді тасымалдау функциясы құрастырылды. 

3 сурет - Деректерді тасымалдау туралы порталдың ақпараттық терезесі

4 сурет - «Салық департаменті» бөлімі

5 сурет - «Мемлекеттік жер кадастрі» бөлімі

6 сурет – Авторизациялау терезесі

7 сурет – Деректерді қабылдау

8 сурет – Деректерді беру

 9 сурет – Бөліммен жұмысты аяқтау

Жүйенің жұмысын өңдеу мен бақылау үшін құрастырылған «Деректермен алмасу диспетчері» қосымшасы төмендегі суретте көрсетілген 

10 сурет 

11 сурет – «Деректерді тасымалдау менеджері» қосымшасының бас терезесі


Барлық жобаларға оралу